Thông tin địa chỉ liên hệ chúng tôi Himen

Điện thoại: 0123456

Tư vấn: 1890000

Địa chỉ cửa hàng: 778 Nguyễn Kiệm Phường 4 Phú nhuận, HCM

Email: giayhimen@gmail.com

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 bắt đầu 8h00-22h00